17.2 C
King William's Town
Wednesday, July 17, 2024

IMontywood, isiza uphuhliso lwetalente yemidlalo yeqonga kuMaspala ombaxa waseBuffalo City

Lufike yangathi kudala usuku lomhla wesihlanukweyeThupha, kwingingqi yase Mbekweni suku olobekusungulwa iphulo lokuchonga abo babonakaliseukubanomdla ekubeni ngabalingisi kwimibonisobhanyabhanya yenyathelo iMontywood, eyathi yasekelwasisikhululo sosasazo sasekuhlaleni iKumkani FM. Kwiinzamezokuphuhlisa italente yalapha kumasipala ombaxawaseBuffalo City. IMontywood, inyathelo leKumkani FM eyasekwa ngeenjongo zokuvelisa, ukusasaza imibonisobhanyabhanya, uthotho namabali liphehlelele inkquboyokubalisa amabali eUnit P ngoMgqibelo. Olu sunguloluqhutywa ngokubambisana noVodacom, kwaye luxhaswazinkampana uCoca-Cola, Star bread, Power of God kaBhishop Makinana Ganda Ganda kwakunye noceba wale wadi uMelisizwe Tutu.

iMontywood ithe yaqala eliphulo lichwayitisayonoluncomekayo kulomasipala. Injongo ngeliphulo lokubalisaamabali kukuvelisa abalingisi abanentshisakalo ababhalikwakunye nabasunguli bemiboniso bhanyabhanya. Le nkqubosele ibone abathabathi-nxaxheba befaka umzamo omkhuluwokukhuthaza umsebenzi wabo. Usungulo olubeyimpumelelo luxhaswa yinginginya yabantu bokuhlala bale ward bevela kwindawo yase Unit-P, Msintsini, naseMbekweni, kuquka nabazali kunye nabadlaliabonwabisayo abasusela kwiminyaka esixhenxe ubudalabebonisa italente yabo emculweni, umdaniso, imidlalonemibongo.

UMelisizwe Tutu onguceba wakwaWadi 24 uthe uluntulwakhe luyayamkela le nkqubo. Uthe ithetha ngqo nomyalelowakhe, ojonge ukubeka phambili uphuhliso lolutsha. UTutuuthe ukuza kuthi ga ngoku phantsi kobunkokheli bakhe imaliebonelelwe ngumasipala isetyenziswe kakhulu ngokutyalaizixhobo zemidlalo ukukhuthaza nokuphuhlisa abantuabatsha. Uthe udlulise umyalezo wombulelo egameni loluntulonke.

“Ndithathe elithuba ndisenza umbulelo kwi Montywoodkwakunye ne Kumkani FM kule launch bisenziwa aphabephehlelela inkqubo yokuqesha nokuphuhlisa ulutshakwicala lokubhala, ukulingisa kwakunye nokudidiyelaimiboniso bhanyabhanya’’ la ngamazwi ka ceba u MelisizweTutu esithi bengu wadi 24, bayalamkela eli nyathelo likhulu. Uqhube ngelithi IMontywood sisibane sethemba kolaluntukwaye Abathathi-nxaxheba babonise ukuba kukho isakhonokubo. Ugqibele ngelithi njengoceba kunye nabazali, bayabaxhasa bezama ngako konke okusemandleni abo ukubatyhala kangangoko banako. Uzimise ngelithi“Ndizimisele ukubeka uWadi 24 kwimephu yephondo lonke,”

Ngokutsho kuka-Unathi Dyubula ongumsunguli weKumkaniFM kunye neMontywood, unobangela wokuba beze nalenkqubo kungenxa yokwanda kwenani labantu abatshaababonakalisa umdla wokuzibandakanya neshishinilezolonwabo.

Uthe, “IMpuma Koloni iphulukene nenani elikhulu labantungenxa yokufuduka kwabo bayokukhangela amathubakwamanye amaphondo. Akunakwenzeka ukuba nanini naumntu enomdla kubugcisa okanye ezonwabo, aye eRhawutini. Ngexesha lokufika kwabo apho, sele kukho inani labanyeabafolele ithuba elifanayo kwaye ngenxa yoko abantu baphelabengamaxhoba ezinto ezimbi ekuhlaleni ngenxa yoxinzelelo. Silapha ukubabonelela ngeqonga kunye namathubaokuziphuhlisa lulomhlaba wase khaya,” utshilo.

UDyubula uthe iMontywood nayo iza kuphinda incedeabathathi-nxaxheba kwintengiso, ekusasazeni umsebenziwabo kunye nokuqinisekisa ukubonakala kubabukeli. IMontywood ngumabonakude okwi-intanethi, ofikelelekayongokubhalisa kwi-app yabo. Eli phulo lifikelele kwiiwadiezininzi, kwaye kulindeleke ukuba usungulo lwenziwekwiindawo ezifana neScenery Park kwaWadi 26, NxarhunikwaWadi 31, naseBhongweni phantsi kweWadi 15.

Abathathi-nxaxheba beWadi 24 ukuza kuthi ga ngokubagqibile ukubhala ibali labo lokuqala, iMontywoodizibophelele ngokubancedisa ekuqokeleleni imaliyokuqhubela phambili.

Eli phulo libe yimpumelelo enkulu kwaye linyathelo lokuqalalemidlalo yefilimu ze montywood ecwangciselwe umhla we-9 kuSeptemba ka-2023.

Ezibufana Indaba

Newsletter Subscription

- Advertisement -

Stay Connected

129,556FansLike
1,513FollowersFollow
66FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
King William's Town
overcast clouds
17.2 ° C
17.2 °
17.2 °
51 %
3.4kmh
100 %
Wed
17 °
Thu
24 °
Fri
20 °
Sat
16 °
Sun
16 °

EZITHANDWAYO INDABA

Enable Notifications OK No thanks